INFORMACIÓ LEGAL

Valentí Tolosa Ramon, amb NIF nº38153479-K i domicili social a
C/ Cantonigros nº 9, 08500 Vic (Barcelona)
Telèfon 93 889 20 94
Fax: 93 93 889 22 19
e-mail: info@tolosa.cc
Registre Mercantil de Barcelona, Volum 84399

  • L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.
  • L'accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.
  • L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Valentí Tolosa Ramon i l'usuari
  • Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat de Valentí Tolosa Ramon.
  • En cas que l'usuari propocioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.  • avs legal ~ Sobrevia.Net ~ administrar